مقالات

رشد اجتماعی کودک و نقش مهدکودک

سال های پیش از مدرسه ـسه تا شش سالگی ـ یکی از مهم و حساس ترین سنین کودکان محسوب می شود و محیط خانه و آموزش والدین به تنهایی برای آموزش و اجتماعی کردن کودکان کافی نیست.


ترس کودکان 4 ساله

چرا چهار ساله ها اینقدر ترسو هستند؟ پاسخ به این سوال در واقع این است که کودک چهار ساله شما هنوز احساس می کند که بسیار آسیب پذیر است. چیزهای زیادی درباره دنیا وجود دارد که او نمی تواند آن ها را درک کند.


استفاده موثر از تنبیه

تشویقی وسیله مناسبی برای ایجاد عادتهای رفتاری مناسب در کودک می باشد ولی همیشه موثر نیست .گاهی لازم است برای تغییر یک رفتار از تنبیه استفاده شود . در بسیاری از موارد ترکیبی از حداکثر تشویق و حداقل تنبیه بهترین راه حل ممکن به شمار می آید .


تعیین تشویقی مناسب برای کودکان

تشویق واکنشی است که به تقویت رفتار خاص منجر می شود . اگر فرزند شما رفتار شایسته ای انجام دهد تشویق باعث تکرار این رفتار در او خواهد شد .افراد معمولا به مشوق های متفاوتی پاسخ می دهند


عزت نفس

عزت نفس عبارت است از احساس ارزشمند بودن؛ اين حس از مجموعه افكار، احساسات، عواطف و تجربيات ما در طول زندگي ناشي مي شود. مي انديشيم كه فردي با هوش يا كودن هستيم؛ احساس مي كنيم كه شخصي منفور يا دوست داشتني هستيم؛ مورد قبول و اطمينان هستيم يا خير؟

1 2 3 4 5