تعیین تشویقی مناسب برای کودکان

تعیین تشویقی مناسب برای کودکان

تشویق واکنشی است که به تقویت رفتار خاص منجر می شود . اگر فرزند شما رفتار شایسته ای انجام دهد تشویق باعث تکرار این رفتار در او خواهد شد .افراد معمولا به مشوق های متفاوتی پاسخ می دهند

تعیین تشویقی مناسب برای کودکان

 

تشویق واکنشی است که به تقویت رفتار خاص منجر می شود . اگر فرزند شما رفتار شایسته ای انجام دهد تشویق باعث تکرار این رفتار در او خواهد شد .افراد معمولا به مشوق های متفاوتی پاسخ می دهند . مراتب مختلف تشویق کودک عبارتند از :

 

1-     تعیین گفتاری یا غیر گفتاری

2-     تعیین همراه با فعالیت ها

3-     تعیین همراه با جوائز جزئی

4-     اعطای نشان های لیاقت

 

 مرحله اول تعیین کردن :

 

والدین گاهی چنین تصور می کنند که خرید هدیه و اسباب بازی گرانبها می تواند تشویق کننده خوبی برای کودکان باشد . اگر چه اعطا جایزه در برخی موارد ضروری به نظر می رسد اما تعیین نیز یکی از روش های موثر تشویق است (گفتاری و غیر گفتاری) . احتمالا این جمله را زیاد شنیده اید از خوبی های کودکان خود زیاد غافل نشوید . این عبارت بسیار ساده به نظر می رسد ولی اجرای آن مشکل است . والدین ممکن است به ضعف و کاستی های فرزندان خود بیش از توانایی های آن توجه کنند یا شیوه تعیین مناسبی انتخاب نکنند . والدین اگر نتیجه تعیین مناسب و به موقع را بر تقویت رفتار های شایسته فرزندشان ببینند به کارایی این روش معتقد و امیدوار خواهند بود .

 

راهنمای گام به گام استفاده از تعیین عبارت است از :

1-     فهرستی از رفتار های شایسته فرزند خود بدون توجه به سادگی آنها تهیه کنید . اگر در طول روز به رفتارهای فرزند خود توجه کرده چنین فهرستی را تهیه کنید ارزش های وجودی او را درک خواهید کرد .

2-     برای تعیین فرزندتان تنها به گفتن آفرین اکتفا نکنید بلکه ماهیت رفتار شایسته او را برایش توضیح دهید . مثلا اگر کودک به دوست خود کمک می کند به او بگوئید : من به تو افتخار می کنم چون به دوستت کمک می کنی .

3-     تعیین باید پس از انجام رفتاری شایسته صورت گیرد تا بتواند بین رفتار و نتیجه آن ارتباط معنی دار ایجاد کند . اگر هنگام ارتکاب رفتاری ناشایست کودک را تعیین کنید باعث تقویت آن رفتار در او خواهید شد.

4-     تعیین باید به طور مداوم و مکرر صورت گیرد و به تدریج که آن رفتار به عادت رایج زندگی فرزندتان تبدیل شد از میزان آن تعیین کاسته می شود .

5-     پس از عادی شدن یک رفتار باید از دفعات تعیین کاسته شود .

6-     تعیین باید از صمیم قلب باشد زیرا کودکان قادرند تعیین های غیر واقعی را تشخیص دهند .

 

 

 

مرحله بعد تعیین همراه با فعالیت ها :

 

فهرستی از فعالیت های مورد علاقه فرزندتان تهیه کنید .  و هر بار که رفتار شایسته ای از او دیدید اجازه بدهید که آن فعالیت را انجام دهد . این فعالیت ها می تواند بسیار ساده باشد مثل بازی با اسباب بازی ها و یا تماشای تلوزیون ، بازی با کامپیوتر ، پارک رفتن ....

کودکان می آموزند که ابتدا باید رفتار مناسبی داشته باشند و یا کار مثبتی انجام دهند تا بتوانند به فعالیت مورد علاقه خودشان بپردازند . این روش بسیار موثر است هیچگاه از این روش بابت تهدید آنها استفاده نکنید .

 

 

مرحله سوم تعیین همراه با اعطای جوایز جزئی است

 

سعی کنید جوائز متناسب با رفتار انتخاب شود و همه چیز یکباره در اختیار کودک قرار نگیرد .

 

 

مرحله آخر اعطای نشان های لیاقت است

 

دادن نشان هایی نظیر ستاره کارت و مانند این ها به عنوان نشان هایی جهت تثبیت یک رفتار می تواند انتخاب شود .

 

منبع : کلید های تربیت کودکان کلید های رویارویی با پدیده خشونت در کودکان و نوجوانان

 

 

 

 

تعداد بازدید: 1252
آخرین ویرایش: پنجشنبه 29 آبان 1393 ساعت '17:34