استفاده موثر از تنبیه

استفاده موثر از تنبیه

تشویقی وسیله مناسبی برای ایجاد عادتهای رفتاری مناسب در کودک می باشد ولی همیشه موثر نیست .گاهی لازم است برای تغییر یک رفتار از تنبیه استفاده شود . در بسیاری از موارد ترکیبی از حداکثر تشویق و حداقل تنبیه بهترین راه حل ممکن به شمار می آید .

تشویقی وسیله مناسبی برای ایجاد عادتهای رفتاری  مناسب در کودک می باشد ولی همیشه موثر نیست .گاهی لازم است برای تغییر یک رفتار از تنبیه استفاده شود . در بسیاری از موارد ترکیبی از حداکثر تشویق و حداقل تنبیه بهترین راه حل ممکن به شمار می آید . تنبیه الزاما ، تنبیه بدنی نیست . کتک زدن به دلایل متعدد اصلا کار درستی نمی باشد و توجیه پذیر نمی باشد . تنبیه بدنی پیام روشنی برای کودکان دارد :" کسانی که از تو بزرگتر و قوی تر هستند با زور می توانند تو را وادار به انجام کاری کنند که دلشان می خواهد ".  به همین دلیل است که بسیاری از کودکان و نوجوانان از روش های خشونت آمیز استفاده می کنند .

برخورد با رفتارهای ناشایست که به طور مکرر روی می دهد کار بسیار مشکلی است ،اما بدون راه حل نمی باشد. تنبیه نیز مانند تشویق سلسله مراتبی دارد . والدین گاهی به این موضوع توجه نکرده و بدون رعایت مراحل تنبیه بی درنگ به فرزندشان می گویند "بس کن" . و بلافاصله او را در اتاقش زندانی می کنند .

 

مراحل تنبیه

1-نادیده گرفتن رفتار ناشایست و بی توجهی به آن

2- تذکر لفظی

3-محرومیت از امتیازات

4-محرومیت موقت

اکثرا به والدین توصیه می شود که رفتارهای ناشایست فرزند خود را نادیده بگیرند تا مشکل رفتاری او به تدریج حل شود ، ولی موضوع به این سادگی نیست "نادیده گرفتن یک رفتار ناشایست" روش موثری بوده اما اجرای آن برای والدین بسیار مشکل است . نادیده گرفتن با بی تفاوتی کاملا متفاوت است.

هنگامی که فرزندتان مشغول انجام کاری ناشایست است هیچ گاه بی تفاوت نایستید و به او خیره نشوید .

-به مکان دیگری بروید .

- خود را به کاری مثل کتاب خواندن ، غذا خوردن ، نوشتن ، گوش دادن موسیقی و .... مشغول کنید .

- پدر و مادر در نادیده گرفتن کار ناشایست فرزند خود باید هماهنگ باشند و به یکدیگر کمک کنند .

اگر در ابتدای بی توجهی شما رفتارناشایست فرزند شما تقویت شد ،اصلا تعجب نکنید لازم است در چند مرحله و به صورت مکرر رفتارناشایست او نادیده گرفته شود تا بتوانند تغییر را در رفتار او مشاهده کنید ."نادیده گرفتن "در صورتی که با تشویق رفتار مطلوب همراه شود بهترین نتیجه را خواهد داشت . فرزندتان باید بارفتارشایسته خود نظرشماراجلب کند نه با رفتاری ناشایست.

دربرخی موارد  لازم است بعدازاین مرحله واردانجام عمل دیگری شوید باید از تذکر لفظی استفاده کنید .تذکر لفظی باید خیلی کوتاه و مختصر باشد .

سرزنش و بحث و مشاجره بیش از حد طولانی می تواند باعث تقویت رفتاری ناشایست شود .دربسیاری اوقات تذکر لفظی هم موثر نبوده  و باید وارد مرحله سوم شوید .محرومیت از امتیاز ویژه نباید بدون اطلاع قبلی باشد . محرومیت از امتیازی خاص باید پس از توافق قبلی و پیش آگهی کودک صورت پذیرد . فرزند شما باید بداند اگرمرتکب رفتاری خاص شد از پاداشی خاص محروم می شود . به این ترتیب او با نوع رفتار خود در مورد دستیابی یا محرومیت از پاداشی خاص تصمیم می گیرد . اگر تمام روش های فوق موثر نبود می توانید از روشی پیچیده تر به نام محرومیت موقت استفاده کنید . به طور مثال ممکن است برای مدت زمان مشخصی از امتیاز کاری محروم شود .

تنبیه باید با جدیت اما به صورت موقت انجام گیرد ، اما تشویق باید پیوسته باشد .

 

تعداد بازدید: 1170
آخرین ویرایش: یکشنبه 9 آذر 1393 ساعت '11:35