رشد اجتماعی کودک و نقش مهدکودک

رشد اجتماعی کودک و نقش مهدکودک

سال های پیش از مدرسه ـسه تا شش سالگی ـ یکی از مهم و حساس ترین سنین کودکان محسوب می شود و محیط خانه و آموزش والدین به تنهایی برای آموزش و اجتماعی کردن کودکان کافی نیست.

 

رشد اجتماعی کودکان و نقش مهدکودک ها 
دنیای کودکی  بسیار حساس و شکننده است
و نیاز به توجه و مراقبت دارد.
سال های پیش از مدرسه ـسه تا شش سالگی ـ یکی از مهم و حساس ترین سنین کودکان محسوب می شود 
و محیط خانه و آموزش والدین به تنهایی برای آموزش و اجتماعی کردن کودکان کافی نیست 
کودک برای رسیدن به رشد اجتماعی و اجتماعی شدن نیاز به محیط و اجتماع جدیدی دارد که بتواند به آن توانمندی ها برسد
 گام گذاشتن به مهدکودک دگرگونی بزرگی در زندگی اجتماعی کودک به وجود می آورد.
و کودکان از افراد غیر اجتماعی به افراد اجتماعی و از حالت انفرادی به حالت اجتماعی گرایش پیدا می کنند
کودکان در این دوران از طریق تعامل در فعالیت های گروهی برای زندگی اجتماعی در دبستان آماده می شوند.
 در این دوران میزان ارتباط و تعامل کودک با کودکان دیگر تأثیر بسیاری در رشد اجتماعی آنان خواهد گذاشت.
محیط کوچک او که هسته مرکزی آن خانواده است به جهان وسیعی تبدیل می شود که گروه همسالان، محور مرکزی آن است
و ورود به این دنیای جدید دامنه ارتباط های اجتماعی و آزادی کودک را گسترش می دهد
دکتر الهام شیرازی متخصص اعصاب و روان و فوق تخصص روانپزشکی کودکان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران می گوید:
خانواده ها نباید فکر کنند چون شاغل هستند یا کسی را ندارند که از کودکانشان نگهداری کنند باید فرزندانشان را به مهدکودک بفرستند،
 این درست نیست.
 همانطور که کودکان در یک زمانی باید به مدرسه بروند و آموزش های مدرسه را ببینند لازم است که از یک سنی ـ دو و سه سالگی ـ به مهد بروند و آموزش های مهدکودک را داشته باشند
به هر حال آموزش ها و ارتباطاتی که در مهدکودک می بینند باعث توانمندی و رشد فکری و ذهنی آنها می شود.
ومهدکودک تأثیر زیادی در اجتماعی شدن، قانون مند شدن و مستقل بار آمدن کودکان دارد.

رشد اجتماعی کودکان و نقش مهدکودک ها 
دنیای کودکی  بسیار حساس و شکننده است و نیاز به توجه و مراقبت دارد.سال های پیش از مدرسه ـسه تا شش سالگی ـ یکی از مهم و حساس ترین سنین کودکان محسوب می شود و محیط خانه و آموزش والدین به تنهایی برای آموزش و اجتماعی کردن کودکان کافی نیست کودک برای رسیدن به رشد اجتماعی و اجتماعی شدن نیاز به محیط و اجتماع جدیدی دارد که بتواند به آن توانمندی ها برسد گام گذاشتن به مهدکودک دگرگونی بزرگی در زندگی اجتماعی کودک به وجود می آورد.و کودکان از افراد غیر اجتماعی به افراد اجتماعی و از حالت انفرادی به حالت اجتماعی گرایش پیدا می کنند
کودکان در این دوران از طریق تعامل در فعالیت های گروهی برای زندگی اجتماعی در دبستان آماده می شوند.
 در این دوران میزان ارتباط و تعامل کودک با کودکان دیگر تأثیر بسیاری در رشد اجتماعی آنان خواهد گذاشت.
محیط کوچک او که هسته مرکزی آن خانواده است به جهان وسیعی تبدیل می شود که گروه همسالان، محور مرکزی آن است
و ورود به این دنیای جدید دامنه ارتباط های اجتماعی و آزادی کودک را گسترش می دهد
دکتر الهام شیرازی متخصص اعصاب و روان و فوق تخصص روانپزشکی کودکان، استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران می گوید:
خانواده ها نباید فکر کنند چون شاغل هستند یا کسی را ندارند که از کودکانشان نگهداری کنند باید فرزندانشان را به مهدکودک بفرستند،

 این درست نیست.
 همانطور که کودکان در یک زمانی باید به مدرسه بروند و آموزش های مدرسه را ببینند لازم است که از یک سنی ـ دو و سه سالگی ـ به مهد بروند و آموزش های مهدکودک را داشته باشند
به هر حال آموزش ها و ارتباطاتی که در مهدکودک می بینند باعث توانمندی و رشد فکری و ذهنی آنها می شود.
ومهدکودک تأثیر زیادی در اجتماعی شدن، قانون مند شدن و مستقل بار آمدن کودکان دارد.

 

تعداد بازدید: 451
آخرین ویرایش: جمعه 1 اردیبهشت 1396 ساعت '22:35